İletişim ve Tasarımı Yüksek Lisans Programı (Tezli)

İletişim ve Tasarımı Yüksek Lisans programıyla iletişim sürecindeki görüntü göstergelerin bilimsel yöntemlerle çözümlenmesi ve sinema, televizyon, tasarım, fotoğraf çalışmalarıyla ilgili kuram ve uygulamaya yönelik çalışmaların irdelenmesi amaçlanmaktadır. İletişim ve Tasarımı çalışmaları (film çalışmaları, grafik tasarımı, fotoğraf, canlandırma sineması, oyunculuk gibi) ya da bu çalışmaları tamamlayıcı alanlarla ilgili lisans (fakülte) mezunları için tasarlanmıştır.

Süre

Tezli Program : 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

 • Program dili Türkçe’dir.
 • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
 • Program, ilk iki yarıyıl için, her yarıyılda 2 zorunlu ve 4 seçimlik ders olmak üzere toplam 12 ders, 21 kredi ve 4 yarıyıldır sürelidir.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
 • Program hafta içi yürütülür

Program Açılma Dönemleri

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

 

Sevgili Öğrenciler,

İletişim ve Tasarımı Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimi sunduğu modüler yapı sayesinde çalışmak istediğiniz konularda eğitim almanızı sağlayacak bir yapıda tasarlanmıştır. Bu amaçla zorunlu ve seçmeli derslerin kuramsal ve uygulama temelli yapılarda olmasına büyük önem verilmiştir. Farklı disiplinlere ait seçmeli derslerle öğrencilerin ilgi alanlarına göre eğitim alma istekleri giderilmeye çalışılmıştır.
 
Bu eğitimle birlikte mesleklerinizde ileriye doğru atacağınız adımların daha sağlam olmasını sağlayabileceğininiz gibi aynı zamanda akademik çalışmalarınızda da ilerlemenizi sağlam temeller üzerine inşa edebileceksiniz.
 
İletişim ve Tasarımı Yüksek Lisans programıyla iletişim sürecindeki görüntü göstergelerin bilimsel yöntemlerle çözümlenmesi, sinema, televizyon, tasarım ve fotoğraf çalışmalarıyla ilgili kuram ve uygulamaya yönelik çalışmaların irdelenmesi amaçlanmaktadır.
 
Hepinize şimdiden başarılar diliyorum.
 
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KOÇER

 

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
İletişim ve Tasarımı Anasanat Dalı Kalite Komisyonu
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Koçer Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Çakar Bikiç Üye
Arş. Gör. M. Orhan Göztepe Program SAP - Orion Sorumlusu
Elif Ertürk PUKÖ Sorumlusu

 

Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KOÇER
  (0212) 498 48 27
  z.kocer@iku.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: Cu, 09/25/2020 - 14:23