İletişim Sanatları Yüksek Lisans Programı (Tezli)

İletişim Sanatları Yüksek Lisans Programı öğrencilere Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında akademik anlamda uzmanlaşma olanağı sağlamaktadır. Bu bağlamda yüksek lisans programında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarına ilişkin temel kuramlar ve uygulamalar ile ilgili geniş bilgi verilerek öğrencilere bilimsel araştırma yapma yetisi kazandırılır. Bölümde çağdaş toplumun kültürel göstergelerini algılayarak bu göstergeleri çözümleyen ve analiz edebilen, medya, kültür, sanat ve iletişim alanlarında, güncel toplumsal yaşam içindeki değişimleri ve yenilikleri izleyip yorumlayabilen bireyler mesleğe kazandırılmaktadır. Dersler farklı disiplinlerle ilişkilendirilerek, öğrencilerin alanla ilgili bilgileri detaylandırılmakta ve aynı zamanda seçmeli dersler aracılığı ile ilgi duydukları ve kendilerini geliştirmek istedikleri alanlarda yoğunlaşma olanağı yaratılmaktadır.

Süre

Tezli Program : 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

• Program dili Türkçe’dir.
• Program, tezli yüksek lisans programıdır.
• Program, toplam 24 kredi/saattir.
• İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
• Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
• ALES sınavına girip, SÖZEL puan grubundan minimum 55 puan almış olmak,

Program Açılma Dönemleri

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

Sevgili Arkadaşlar,
Sevgili Öğrencilerimiz,
Sevgili Meslekdaşlarımız,


İletişim Sanatları Anabilim Dalı olarak bizler; tüm öğrencilerimizi, meslektaşlarımız olarak görmekte ve onların ilgi alanları olan “Reklamcılık” ve “Halkla ilişkiler” alanlarında uzman kişiler olarak eğitim görmelerini amaçlamaktayız.
Programımızda çağın en önemli alanlarından biri sayılan ve geniş yelpazede olanaklar sunan “Reklamcılık” ve “Halkla ilişkiler” alanlarında eğitim verilmektedir.
İletişim Sanatları Yüksek Lisans Programı’nda, güçlü ve en önemlisi deneyimli akademik kadroyla, “Reklamcılık” ve “Halkla ilişkiler” alanlarıyla ilgili mesleki bilgiler aktarılarak, “geleceğin liderleri” olarak görülen öğrencileri kuramsal bilgi birikimine sahip, alanında uzmanlaşmış, küresel pazarları yönlendirecek yetenekte yetiştirmek amaçlanmaktadır.
İletişim Sanatları Yüksek Lisans Programı’nda: Reklam, Halkla İlişkiler, Marka ve Kimlik Yaratımı, Göstergebilim, Medya Okumaları, İletişim Danışmanlığı, Etkili İletişim ve Pazarlama İletişimi gibi zorunlu ve seçimlik derslerle öğrencilerin alanlarında bütünleşik bir eğitim-öğretim programı almaları sağlanmaktadır.
Programda seçimlik dersler “eğitimde öğrenci odaklı olma” ilkesi doğrultusunda, öğrencinin kendi ilgi alanına göre şekillendirilmektedir. İletişim Sanatları Yüksek Lisans Programı, modüler sistemle “İletişim Sanatları” adı altında “Reklamcılık” ve “Halkla ilişkiler” alanlarında eğitim veren tek anabilim dalıdır.
İletişim Sanatları Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olmak: “Reklamcılık” ve “Halkla ilişkiler” alanlarında “uzmanlaşma” yolunu açarak, öğrencilerin gerek akademik anlamda ilerlemelerine yardımcı olacak gerekse de “mesleklerinde diğerlerine göre bir adım önde olmalarını” sağlayacaktır. İletişim Sanatları Yüksek Lisans Programı’nda aradığınızı bulmanız ve başarılı olmanız dileğiyle...

Prof.Dr. Işıl ZEYBEK
Program Başkanı
Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Prof. Dr. Işıl Zeybek
Prof. Dr. Öykü Ezgi Yıldız
Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Işıklar
Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
2022/01  
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Işıl ZEYBEK
  (0212) 498 41 23
  i.zeybek@iku.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: Sa, 02/21/2023 - 17:23