Yenilik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

İKÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yenilik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programı, geleneksel tekniklerin ötesinde disiplinlerarası bir yaklaşım yürütülmesini hedeflemektedir. Yönetim ve organizasyon, İnovasyon, Proje Yönetimi, Strateji ve Finansman alanlarında faaliyetlerini sürdüren programımız artan ve şiddetlenen rekabet ortamında öğrencilerin, hantallaşan büyük firmaların yeni girişimlerle ayakta kalmalarına ve küçük işletmelerin sektörde uzun soluklu başarılarına katkıda bulunabilmelerini sağlayacak bilgilere olan ihtiyacının karşılamak üzere eğitim vermektedir. Bu süreçte öğrencilerimizin ders programları teorik ve uygulamaya yönelik derslerin yanında girişimcinin özellikleri konusunda farkındalıklarını arttıracak, girişimci tutumları ve becerilerini kazanacak, yeni iş ve istihdam yaratma konusunda bilinçlendirecek dersler ile donatılmıştır. Kendi işini kuracak bağımsız girişimciler yanında kurumsal girişimciler de yetiştirilmesinin hedeflendiği bu programda günümüz teknolojik gelişmelere adaptasyon sağlayabilen bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Gözlem ve bilgi anlamındaki çeşitliliklerin kapsamlı ve eleştirel düşünme yeteneğini kazandırdığı gerçeğini göz önünde bulundurarak oluşturulan programın çok yönlü müfredatı sadece girişimcilik mezunlarını değil aynı zamanda iktisat, finans, işletme, uluslararası ticaret, pazarlama veya uluslararası ilişkiler gibi farklı disiplinlerden mezun öğrencilerin de adaylığına imkân tanımaktadır. Öğrencilerin disiplinlerarası çalışmaya teşvik edildiği programımızda ilgi alanları farklı öğrencilerin bir arada bulunması ile oluşturacakları sinerji akademisyenlerimizin teorik ve uygulamalı dersleri ile pekiştirildiğinde birçok kapının anahtarı olacaktır. 


Yenilik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Program:  6 Yarıyıldır (Ders Dönemi En Fazla 4 Yarıyıldır).

 • Yenilik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Program dili Türkçe’dir.
 • Program, tezli yüksek lisans seçeneklerini içermektedir.
 • Yenilik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 120 AKTS'dir.
 • Öğrenciler Yenilik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.


Program Açılma Dönemleri: Program kayıtları Güz ve Bahar yarıyılında yapılmaktadır.

Hatice Nazan ÇağlarDeğerli Öğrencilerimiz, 

“Yenilik Yönetimi Yüksek Lisans” programımız Türkiye’de bu alanda yeni açılan ilk yüksek öğrenim programları arasında yer almaktadır. Program temel olarak öğrencilere bir girişimcinin dünyasında disiplinlerarası çalışmanın önemini aşılayabilmeyi amaçlamaktadır. Her ne kadar girişimcilik bugün yeni bir kavram olarak karşımıza çıksa da günümüzün hızla değişen dünyasında kimi kavramlara ve içeriklerine hâkim olabilmenin oldukça zorlaştığı görülmektedir. Bununla beraber her geçen gün sahip olduğumuz araçlar ile metotlara yenilerinin eklendiği bir dönemle karşı karşıya olduğumuz söylemek yanlış olmayacaktır. Bu nedenle gelişen, değişen ve adaptasyon gerektiren dünyamızı takip edebilmek, yabancı kalmamak ve gelişmeler içerisinde bizzat yer alabilmek adına özellikle girişimci bireylerin alan içi kadar dışı donanımlarının da sağlam temellere basması gerekmektedir. 

Bir girişimciyi özgün kılan temel özelliklerinden biri “bilgiyi farklı formlarda kullanabilme ve uygun zamanda başarıya dönüştürebilme” yetkinliğidir. Bu başarının temelini sağlamlaştırmak ve yüreklendirmek adına Yenilik Yönetimi Anabilim Dalı altında kurmuş olduğumuz “Yenilik Yönetimi Yüksek Lisans Programı” öğrencilerin karşılaştıkları fırsatları öncelikle fark edebilmelerini sağlayarak pazarlanabilir, kalıcı ekonomik ürün ve hizmetler üreterek istihdam yaratmaları için gerekli eğitimi sunmayı hedeflemektedir. Kendi işini kuracak bağımsız girişimciler yanında kurumsal girişimciler de yetiştirilmesinin hedeflendiği bu programda günümüz teknolojik gelişmelere adaptasyon sağlayabilen sosyal girişimcilerin, kurumsal girişimcilik faaliyetlerinde etkin rol alabilmeleri ve özel sektör veya kamu tarafından doldurulamayan boşlukları tanımlayarak fırsata dönüştürebilmeleri için gerekli donanımın kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu donanım gözlem ve bilgi anlamındaki çeşitliliklerin kapsamlı ve eleştirel düşünme yeteneğinin kazandırılması ile gerçekleşmektedir. Bu nedenle lisansüstü programımız farklı disiplinlerden mezun öğrencilerin de adaylığına imkân sağlamaktadır. 

Her fırsatta öğrencilerimize disiplinlerarası çalışmanın önemini vurgulayan ve onları bu yönde cesaretlendiren akademik kadromuz ile sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı ifade etmek isterim. Yeni dönemde farklı alanlarda eğitim almış, bilgiyi interaktif bir platformda harmanlayabilen ve farklı mesleki tecrübelere sahip siz öğrencilerle görüşmek dileği ile. 

Sevgiler, 

Anabilim Dalı Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi H. Nazan ÇAĞLAR

 
Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Tezli Program  

 

 • Dr. Öğr.Üyesi  H.Nazan Çağlar    Girişimcilik Bölümü Anabilim Dalı Başkanı 
 • Prof.Dr. Mahmut Paksoy  İşletme Bölümü
 • Dr. Öğr.Üyesi Seray Begüm Teraman Girişimcilik Bölümü 
 • Dr.Öğr.Üyesi Artür Yetvart Mumcu         Girişimcilik Bölümü
 • Dr. Öğr.Üyesi Andaç Toksoy       İşletme Bölümü
 • Dr. Öğr.Üyesi Murat Taha Bilişik   İşletme Bölümü
 • Dr. Öğr.Üyesi Murat Taha Bilişik
 • Arş. Gör. Mustafa Bekmezci
Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr.Üyesi Nazan Çağlar
  (0212) 498 44 15
  ncaglar@iku.edu.tr
Arş. Gör. Elanur Türküz
  (0212) 498 43 71
  e.turkuz@iku.edu.tr