Yapı Yüksek Lisans Programı (Türkçe-Tezli / Tezsiz) (İngilizce-Tezli/Tezsiz)

Yapı Yüksek Lisans Programı'nın amacı yapı mühendisliği alanında; öğrencilerine güncel bilgi ve tekniklere dayanan bir eğitim veren, analitik düşünebilen,  takım çalışmalarına ve disiplinler  arası çalışmalara yatkın mühendisler/araştırmacılar  yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalara katkıda bulunan bir akademik birim olmaktır. 

Yapı Lisansüstü Programının başlıca çalışma alanları: 

 • Yapı dinamiği, deprem mühendisliği, dinamik analiz yöntemleri, yapıların güçlendirilmesi.
 • Betonarme yapılarda tasarım uygulamaları, performansa dayalı tasarım, bilgisayar destekli tasarım,
 • Matris yöntemler, sonlu elemanlar, lineer olmayan çözüm yöntemleri, yapısal güvenilirlik.
 • Yapı sistemlerinin optimizasyonu.
 • İleri yapı mekaniği uygulamaları.
 • Çelik ve kompozit yapıların analiz ve tasarımı, endüstriyel çelik yapılar, çelik yüksek yapılar.
   

Süre

Yapı Yüksek Lisans Tezli Program: En az 4 Yarıyıl, En fazla 6 Yarıyıldır.
Yapı Yüksek Lisans Tezsiz Program: 3 Yarıyıl

 • Yapı Yüksek Lisans Program dili Türkçe/İngilizce’dir.
 • Yapı Yüksek Lisans Program; Türkçe / İngilizce (Tezli / Tezsiz) yüksek lisans programıdır.
 • Program, toplam 120 AKTS'dir
 • ALES sınavına geçtiğimiz beş yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü* programın puan türünde en az 55  puan almaları gerekmektedir. (Tezli Program)
 • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi  Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek   Lisans Tezi” (Tezli Program) ya da “Dönem Projesi” (Tezsiz Program) hazırlamak zorundadır.


Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

Değerli Öğrencilerimiz,

İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini toplumda öncü bir kurum olma bilinci içinde yürütmektedir. Öğrencilerimize, mesleklerinde ve toplumsal yaşamda başarılı olmalarını sağlamak üzere gerçekçi tasarım ve uygulama projeleri yaptırılmakta, iş yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunları çözme deneyimi edinebilecekleri çalışma ortamları yaratılmaktadır. Öğrencilerimiz bilimsel, mesleki, sosyal ve kültürel beceri ve birikimlerini geliştirecek etkinlikler düzenlemeleri ve bu tür etkinliklere katılmaları desteklenmekte, öğretim programları ile bütünleşik olarak meslek etiği, doğaya ve topluma saygı anlayışı kazandırılmaktadır.

Bölümümüz akademik kadrosu, alanında tanınmış, güncel ve uluslararası ölçütlerde eğitim, öğretim ve araştırma yapan seçkin bilim insanlarından oluşmaktadır. Fakültemiz yurt içinde ve yurt dışında bulunan üniversiteler, resmi ve özel kurumlar ve sanayi kuruluşları ile ortak projeler üretmekte, ülkemizin toplumsal refahı ile dünyadaki bilimsel ve teknolojik ilerlemelere katkıda bulunmaya özen göstermektedir.

Kuruluşumuzun yirminci yılında mezunlarımızın alanlarında aranan yetkin profesyoneller olarak mesleki yaşamlarını sürdürdüklerini gururla ifade ederken, mühendislik eğitimimize katkıda bulunan tüm akademisyenlerimize, idari kadromuza, özellikle de çalışkan, becerikli, akılcı ve çağdaş yapıları ile öğündüğümüz öğrencilerimize teşekkür etmek isterim.

Prof. Dr. Ahmet Murat TÜRK
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi, (ALES belgesi Tezsiz Programlarda aranmaz)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Tezli Program  
Tezsiz Program  
İngilizce Tezli Program  

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurettin Uğural
Arş. Gör. Begüm Başbuğ
Arş. Gör. Eraycan Demirer
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat TÜRK
  murat.turk@iku.edu.tr
  0212 498 4257
Anabilim Dalı Sekreteri Ebru Ekin Özdemir
  e.ekin@iku.edu.tr
  0212 498 4204

 

Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi, Bakırköy Yerleşkesi Ataköy Binası 34156 Bakırköy / İstanbul
Faks: 0212 465 8310


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 12/04/2023 - 13:12