Proje Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli / Tezsiz)

Proje Yönetimi ya da diğer yaygın adıyla “İnşaat Projeleri Yönetimi” tüm dünyada inşaat sektöründe yaklaşık elli yıldır gerçekleştirilen bir faaliyet ve bağımsız bir programdır. “Yapım Yönetimi” sadece inşaat pratiğinde değil, aynı zamanda yükseköğretimde de genel kabul görmüş bir alandır ve dünyada bu mesleğin öğretildiği çok sayıda lisans, yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır.
İKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 2000 yılından beri 18 yıldır yüksek lisans ve doktora düzeyinde Proje Yönetimi programı eğitimi verilmektedir Söz konusu program halen, yüksek lisans ve doktoralarını bu alanda yapmış 4 Profesör, 4 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 Dr. Öğretim görevlisi tarafından yürütülmektedir. “Proje Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nda Türkiye’nin çok farklı üniversitelerinden ve farklı disiplinlerden mezun olmuş öğrenciler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, söz konusu programa ders bazında katılan diğer üniversiteler ve bölümlerden de çok sayıda öğrenci bulunmaktadır.

Süre

Proje Yönetimi Tezli Program: Asgari 4 Yarıyıl, Azami 6 Yarıyıldır.
Proje Yönetimi Tezsiz Program: 3 Yarıyıl

 • Program dili Türkçe’dir.
 • Program, tezli / tezsiz yüksek lisans programıdır.
 • Program, toplam 120 AKTS'dir
 • ALES sınavına geçtiğimiz beş yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü* programın puan türünde en az 55  puan almaları gerekmektedir. (Tezli Program)
 • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi  Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek   Lisans Tezi” (Tezli Program) ya da “Dönem Projesi” (Tezsiz Program) hazırlamak zorundadır.
   


Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

Değerli Öğrencilerimiz,

İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini toplumda öncü bir kurum olma bilinci içinde yürütmektedir. Öğrencilerimize, mesleklerinde ve toplumsal yaşamda başarılı olmalarını sağlamak üzere gerçekçi tasarım ve uygulama projeleri yaptırılmakta, iş yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunları çözme deneyimi edinebilecekleri çalışma ortamları yaratılmaktadır. Öğrencilerimiz bilimsel, mesleki, sosyal ve kültürel beceri ve birikimlerini geliştirecek etkinlikler düzenlemeleri ve bu tür etkinliklere katılmaları desteklenmekte, öğretim programları ile bütünleşik olarak meslek etiği, doğaya ve topluma saygı anlayışı kazandırılmaktadır.

Bölümümüz akademik kadrosu, alanında tanınmış, güncel ve uluslararası ölçütlerde eğitim, öğretim ve araştırma yapan seçkin bilim insanlarından oluşmaktadır. Fakültemiz yurt içinde ve yurt dışında bulunan üniversiteler, resmi ve özel kurumlar ve sanayi kuruluşları ile ortak projeler üretmekte, ülkemizin toplumsal refahı ile dünyadaki bilimsel ve teknolojik ilerlemelere katkıda bulunmaya özen göstermektedir.

Kuruluşumuzun yirminci yılında mezunlarımızın alanlarında aranan yetkin profesyoneller olarak mesleki yaşamlarını sürdürdüklerini gururla ifade ederken, mühendislik eğitimimize katkıda bulunan tüm akademisyenlerimize, idari kadromuza, özellikle de çalışkan, becerikli, akılcı ve çağdaş yapıları ile öğündüğümüz öğrencilerimize teşekkür etmek isterim.

Prof. Dr. Ahmet Murat TÜRK
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi, (ALES belgesi Tezsiz Programlarda aranmaz)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Tezli Program  
Tezsiz Program  

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurettin Uğural
Arş. Gör. Begüm Başbuğ
Arş. Gör. Eraycan Demirer
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat TÜRK
  murat.turk@iku.edu.tr
  0212 498 4257
Anabilim Dalı Sekreteri Ebru Ekin Özdemir
  e.ekin@iku.edu.tr
  0212 498 4204

 

Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi, Bakırköy Yerleşkesi Ataköy Binası 34156 Bakırköy / İstanbul
Faks: 0212 465 8310


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 12/04/2023 - 13:12