Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

2007 yılında kurulan bölümümüzde Moleküler Biyoloji ve Genetik bilimlerinin çeşitli alt dallarında teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış, araştırma ve geliştirmeye önem veren ve toplumsal ihtiyaçlara çözümler üretmeyi hedefleyen, bireyleri yetiştirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla verilen lisans eğitimimizin yanında bölümümüzde 2011 yılında Yüksek Lisans Programı ve 2014 Doktora Programı açılmıştır.

Bölümümüzde en son teknoloji ile planlanmış tam donanımlı araştırma ve öğrenci laboratuvarları bulunmakta ve bu laboratuvarlar, yeni tekniklerin geliştirilmesi ve öğretilmesi için kullanılmaktadır. Programda görev alan ve konularında uzman öğretim üyelerimiz ile Moleküler Biyoloji ve Genetik bilimleri kapsamında genetik mühendisliği ve biyoteknoloji konusunda nitelikli insan yetiştirecek bir öğretim programı sunulmaktadır.

Akademik kadrosu, konusunda deneyimli ve bilime karşı heyecan duyan, yeniliklere açık, güncel bilimsel gelişmeleri yakından takip eden ve bu gelişmelere önderlik eden akademisyenlere sahip olan program, her sene artan sayıda proje geliştirmekte ve bu projeler lisans ve lisansüstü öğrencilere bilimsel araştırma faaliyetlerine katılma anlamında önemli fırsatlar sağlamaktadır.

Süre 
Tezli Program:
2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programının dili Türkçe’dir.
 • Program, tezli yüksek lisans programıdır.
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans programı, toplam 120 AKTS'dir
 • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
 • ALES sınavına  girip, SAYISAL  puan grubundan minimum 55 puan almış olmak,


Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programına kabul alan öğrenciler, danışmanları ile birlikte yönlendirdikleri bilimsel araştırma faaliyetlerinde, toplumsal sorunlara duyarlı ve bilim etiğine uygun hareket etmeyi benimsemişlerdir. Bugüne kadar gerçekleştirilen yüksek lisans tez konularında, Moleküler Kanser Biyolojisi, Bitki Biyoteknolojisi, Moleküler Hücre Biyolojisi, Sinir Bilim, Mikrobiyota Çalışmaları, İlaç Geliştirme, Hastalık Tanı ve Test Paneli Geliştirme ve Moleküler Genetik gibi temel ve uygulamalı alanlarda çok disiplinli bir bakış açısı ile özgün çalışmalar ortaya konmuştur. Halen yeni teknolojilere dayalı araştırma stratejilerini geliştirme ve uygulama anlamında çok disiplinli küresel etkiye sahip çıktılar üretilmeye devam edilmektedir. Yüksek Lisans Programı kapsamında, alanının bilgi ve becerilerinin, diğer disiplinlerin bilgileri ile sentezleyerek deneyim ve yetkinlik kazanılması öncül hedeflerdendir. Ayrıca biyogirişimcilik konusunda pozitif örnekler ile lisansüstü çalışmalarda üniversite-sanayi işbirliğine yönelik araştırma platformlarına ev sahipliği yapılıyor olması program mezunlarının istihdamına yeni kazanımlar sağlamaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Programı için öğrenci kabulüne başladığı 2011 yılından itibaren hızlı bir gelişme kaydetmiştir. 2014 yılında ise Doktora programına başlamıştır. Lisans programımıza FEDEK tarafından akreditasyon verilmiştir. Bölümümüz Türkiye’de akredite olmuş ilk Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’dür. Lisans programında kaliteye verilen önemin ve gelişme/değişmeye açıklığın bir göstergesi olan akreditasyon değerleri, lisans üstü programında da eş ölçüde değerlendirilerek, öğrenci merkezli eğitim modeli benimsenmiştir. Programa ev sahipliği yapan MOBİGEN laboratuvarları, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile öncü çalışmalara yön verebilecek altyapı ve deneyime sahiptir. Ulusal ve uluslararası fonlarca desteklenen birçok projenin yürütülmesi nedeni ile birçok öğrenci projelerde aktif rol alabilmektedir. 

Bu nedenle Yüksek Lisans Programımızda önceliğimiz, takım çalışması ruhu ile birçok disiplinden deneyim kazanarak gelen araştırmacıya ilham veren, yenilikçi, üretken bir akademik ortam sağlamak olup, biyolojik bilimlerdeki uygulama yetkinliğini tetikleyerek, özgün bilimsel değerler üretebilen, ulusal ve uluslararası platformlarda başarılı mezun sayımızın artmasıdır.

Prof. Dr. Seyhan ALTUN
Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD Başkanı

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Prof. Dr. Seyhan ALTUN (Başkan)
Prof. Dr. Özge ÇELİK (Üye) 
Dr. Öğr. Üyesi Alp AYAN (Üye)
Doğan ÇEVİK (Öğrenci Temsilcisi) 
Arş. Gör. Dr. Pelin ÖZFİLİZ KILBAŞ (Raportör)
ABD Başkanı
Prof. Dr. Seyhan ALTUN
   +90 212 498 48 86
   s.altun@iku.edu.tr
  Ataköy Kampüsü, Bakırköy 34158 / İstanbul
 

Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi, Bakırköy Yerleşkesi Ataköy Binası, E5 Karayolu Londra Asfaltı Üzeri, 34156, Bakırköy, İSTANBUL, TÜRKİYE


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 12/04/2023 - 13:18