Fizik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

İKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans(Tezli) Programı'nın amacı, öğrencilerine bilimsel ve teknolojik gelişmeleri öğretmek ve onları güncel konularda ileri araştırmalara yöneltmektir.

Yapılan saha araştırmaları sonrasında Fizik Yüksek Lisans (Tezli) programında iki yeni ders paketi oluşturulmuştur:

 1. Astronomi, Fen Bilgisi ve Fizik alan öğretmenlerine yönelik yeni müfredatla uyumlu Fizik Yüksek Lisans için ders paketi ile, 
 2. Biyoloji Tıp ve Fiziğin buluşma noktası olan Biyomoleküler Fizik alanında Yüksek lisans için ders paketlerileridir.

İlk ve Ortaöğretim öğrencilerinde bilim ve teknolojiye olan ilginin artırılmasında öğretmenler kritik bir rol oynamaktadır. Genç bireyleri bilimsel merak, metotlu çalışma, kıyaslama ve gözlem yapmaya özendirmek için Astronomi’nin görsel ve güncel içerikleri kullanılarak daha etkin, verimli ve keyifli ders ortamları oluşturulabilir. Astronomi, Fen ve Fizik öğretmenlerinin bilim eğitimi ve fizik, astrofizik, astronomi konularındaki birikimlerini zenginleştirmek ve kazanımlarını eğitim faaliyetlerine dönüştürmelerini sağlamak amacıyla İKÜ Fizik Yüksek Lisans (Tezli) programı altında yeni bir ders paketi oluşturulmuştur. MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından Ortaöğretim müfredat programında yapılan yeniliklerle uyumlu olarak öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerini sağlayacak bu yeni ders paketi sayesinde çağdaş bilim eğitimi yöntem ve teknikleri ile öğretmenlerin ek bilgi, beceri ve donanım sahibi olmaları amaçlanmaktadır. İKÜ Fizik Bölümü Astrofizik Çalışma grubu tarafından verilecek olan eğitime katılacak öğrenciler bu grup tarafından yürütülen ARGE ve bilimsel araştırma projelerine dahil olarak proje tecrübesi de edinecektir.

Biyomoleküler Fizik son yıllarda hızlıca yaygınlaşmakta olan, Fizik, Biyoloji, Kimya, Mühendislik, Matemetik ve Tıp bilimlerini içinde barındıran disiplinler arası bir alandır. Genel çerçevede biyolojik olarak aktif moleküllerin, teorik ve deneysel yöntemler kullanılarak moleküler yapılarının belirlenmesi, konformasyonlarının tespiti, moleküller arası etkileşimlerinin belirlenmesi ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesine yönelik bir disiplindir.

Bu program modern spektroskopik metodlar ve hesaplamalı yöntemler kullanılarak moleküllerin yapısı ile enerjetik özelliklerini ve bu özelliklerin biyokimyasal ve hücresel fonksiyonlarla ilişkilerini araştırır. En küçük organizmalardan supramoleküllere kadar biyolojik sistemlerin yapısal organizasyonları ve dinamik davranışları cinsinden, anlaşılmasını hedefler. Bu program kapsamında yapılan çalışmalar yeni ilaç tasarımlarından, moleküler görüntülemeye, hastalıkların moleküler bazda teşhisinden adli bilimlere kadar geniş bir alanı kapsamaktadır.

Biyomoleküler Fizik çalışma grubu tarafından, Fiziğin, Biyoloji, Eczacılık ve Tıp alanlarındaki uygulamalarına yönelik disiplinler arası çalışmalar yürütülmektedir. Biyoloji ve Tıp alanlarıyla işbirliği yapılarak çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavisinin geliştirilmesinde tıpta kullanılan metotlara tamamlayıcı nitelikte yöntemler geliştirilmektedir. Bunun yanında deneysel ve teorik moleküler modelleme çalışmaları yürütülmekte ve bilgisayar destekli yeni ilaç tasarımı alanında  çalışmalar yapılmaktadır.

İKÜ Fizik Anabilim Dalı Fizik Yüksek Lisans (Tezli) programında dahilinde yürütülen bilimsel çalışmalar İstanbul Kültür Üniversitesi (BAP), (TÜBİTAK) vb. ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından tarafından desteklenmektedir.

Süre 
Tezli Program: 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

 • Programı dili Türkçe’dir.
 • Program, tezli yüksek lisans programıdır.
 • Fizik Yüksek Lisans programı, toplam 120 AKTS'dir
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
 • Başvuru için genel koşullar :
 • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
 • ALES'e  girip, SAYISAL  puan grubundan minimum 55 puan almış olmak,

Program Açılma Dönemleri:

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

Fizik Yüksek Lisans (Tezli) programında, güncel teknolojik yenilikleri öğreterek, bilimsel ve analitik düşünceye dayalı lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetleri ile evrensel nitelikte rekabet gücüne sahip bilim insanları ve uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktayız.
Fizik Yüksek Lisans  programında 1) Astronomi, Fen Bilgisi ve Fizik alan öğretmenlerine yönelik yeni müfredatla uyumlu Fizik Yüksek Lisans için ders paketi ile 2) Biyoloji Tıp ve Fiziğin buluşma noktası olan Biyomoleküler Fizik alanında Yüksek lisans için ders paketlerilerimiz mevcuttur.
İstanbul Kültür Üniversitesi, Fizik tezli Yüksek Lisans Programı, gerek akademik kariyer yapmayı düşünen Fizik Bölümü mezunları için gerekse kendilerini geliştirmek isteyen Fizik öğretmenleri için uygulamaya yönelik dersleri ve araştırmaya dayalı bir tez çalışması ile güçlü bir alt yapı oluşturmaktadır.

Prof. Dr. Dursun Koçer
Bölüm Başkanı

 

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Prof. Dr. Sevim Akyüz
Prof. Dr. Dursun Koçer
Prof. Dr. Mehmet Özer
Doç. Dr. Gülce Öğrüç-Ildız
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Fulya Yelkenci
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Fulya Yelkenci
Doç. Dr. Gülce Öğrüş Ildız
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dursun Koçer
E-Posta d.kocer@iku.edu.tr
Tel 0212 498 4323

Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Bakırköy Yerleşkesi Ataköy Binası, 34156 Bakırköy / İstanbul
Faks: 0212 465 8310


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 12/04/2023 - 13:07