Mimarlık Doktora

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Mimarlık Doktora Programı yalnızca belirli bir konuda uzmanlaşmak için değil, aynı zamanda araştırma kültürüne sahip olarak akademik kariyere adım atmak üzere tasarlanmıştır. Programda zorunlu dersler zihinsel araştırma çerçevesi oluşturmaya, seçmeli dersler Doktor adayının ilgilendiği alanda gelişmesini sağlamaya yönelik olarak yer almaktadır. Doktor adayının, mimarlık disiplini kapsamında kendi belirlediği alanda uzmanlaşması desteklenmektedir. Mimarlıkta Doktora Programı, Doktor adayına bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandıracaktır. Programı başarıyla tamamlayacak adayın bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi beklenmektedir.

Süre 

Yüksek Lisanstan kabul edilenler: 4 Akademik Yıl (8 Yarıyıl) 
Lisanstan kabul edilenler: 5 Akademik Yıl (10 Yarıyıl)

 • Mimarlık Doktora Programının dili Türkçe’dir.
 • Mimarlık Doktora Programı, toplam 240 AKTS'dir 
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Doktora Tezi” hazırlamak zorundadır.
 • ALES sınavına girip, SAYISAL puan grubundan en az 55 puan almış olmak; YÖKDİL sınavına girip, en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekmektedir.
 • Mimarlık doktora programına Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Endüstriyel Tasarım lisansına sahip adaylar başvurabilmektedir.

Program Açılma Dönemleri:

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları:

Doktora Programından mezun olabilmek için; doktora tezi tesliminden önce, tez kapsamında; Ulusal veya Uluslararası Hakemli bir dergide en az bir makalenin yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olması yada Ulusal veya Uluslararası bir kongrenin bildiri kitabında tam metin olarak yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir yayının olması gerekmektedir. Detaylı bilgi için...
(2018-2019 Eğitim Öğretim Güz yarıyılından itibaren)

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü, yaşam boyu mimarlık eğitimini sürdürecek olan bireye düşünme, sorgulama, yanıt arama ve yeniden yapılandırma sorumluluğu ve becerisi kazandırmak çerçevesinde yapılandırılmıştır. Bu eğitim anlayışının devamını oluşturacak lisansüstü programlarında, kuram ve uygulama bağlamında gerekli birikimle donatılmış araştırmacı ve uygulayıcılar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bilimsel yöntemlerle araştırma yapabilme becerisi kazandırılması yanında, bilgiye erişme, erişilen bilgiyi değerlendirip yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması da hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, ulusal ve uluslararası düzeyde gereksinim duyulan, ileri teknoloji, modern sanat ve ileri bilgi birikimiyle donatılmış nitelikli mezunlar verilmesi, bütün lisansüstü programlarının ana amacını oluşturmaktadır.

Bu kapsamda, Doktora programı da, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırılmasını amaçlamaktadır. Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. Bu çerçevede, Mimarlık Doktora programının, mimarlık alanında, öğrencinin yeni bakış açıları geliştirerek, yeni sentezlere ulaşmasının sağlaması hedeflenmektedir. Bu süreçte, öğrencinin edindiği birikimi kullanarak, bilimsel katkısını en üst düzeye çıkarması amaçlanmaktadır.

Prof.Dr. Esra Bostancıoğlu
Ana Bilim Dalı Başkanı

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Prof. Dr. Esra Bostancıoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Gamze Alptekin
***
İKÜ Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığı
E-Posta  ebostancioglu@iku.edu.tr
Tel 0212 498 4284
Adres İstanbul Kültür Üniversitesi Bakırköy Yerleşkesi Ataköy Binası 34156 Bakırköy - İstanbul

Son Güncelleme Tarihi: Pt, 12/04/2023 - 13:51