Matematik Doktora

Matematik Doktora Programın'ın amacı alanında uzmanlaşmış, yeni matematiksel fikirler ve yöntemler geliştirebilme becerisine sahip, konusundaki ulusal ve uluslararası bilimsel yayınları ve güncel gelişmeleri takip eden, etik değerleri özümsemiş, dünyadaki paydaşları ile ortak bir dili kullanan, ülkemizin evrensel nitelikte rekabet gücüne sahip araştırmacı potansiyelini artıran, matematik ve matematikle ilgili farklı disiplinlerde yapılan araştırmalarda görev alarak üst düzeyde çalışmalar yapan ve bu özgün çalışmalarını saygın bilimsel dergilerde yayınlayarak literatüre katkıda bulunan araştırmacılar yetiştirmek ve bunun için gerekli akademik bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

Matematik Doktora Programından mezun olan öğrencilerin istihdam alanları çok geniş olmakla birlikte genellikle araştırmacı olarak kurumlarda çalışmakta veya akademisyen olarak üniversitelerde görev yapmaktadırlar.

Tezli Program Süresi: 4 Akademik Yıl (8 Yarıyıl)

 

 • Matematik doktora programının dili Türkçe’dir.
 • Program, doktora programıdır.
 • Matematik doktora programı toplam 240 AKTS'dir
 • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Doktora Tezi” hazırlamak zorundadır.
 • ALES sınavına girip, SAYISAL puan grubundan minimum 55 puan almış olmak,

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları:

Doktora Programından mezun olabilmek için; doktora tezi tesliminden önce, tez kapsamında; Ulusal veya Uluslararası Hakemli bir dergide en az bir makalenin yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olması yada Ulusal veya Uluslararası bir kongrenin bildiri kitabında tam metin olarak yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir yayının olması gerekmektedir. Detaylı bilgi için...
(2018-2019 Eğitim Öğretim Güz yarıyılından itibaren)

Değerli Öğrenciler,

     Tüm insan kültürünün temeli dildir ve matematik de özel bir dilsel aktivitedir. Bu anlamda insanlığın yazılı ve sözlü kültürünün  olağanüstü başarılarından biri olan matematik, ortak ve evrensel bir dil olarak, teorik bilgisayar biliminin de altyapısını oluşturmaktadır.  Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, bu bakış açısını temel alarak, isimlerini aldığı bilim dallarının temel ve ileri düzeydeki bilgilerini lisans ve lisansüstü programlarıyla öğrencilerine kazandırmayı amaçlamaktadır. Özgüven sahibi, kendi ayakları üzerinde durabilen ve  bilim nosyonuna ve etik değerlere sahip bireyler yetiştirdiği oranda, amacına ulaşmış sayılacaktır. 

Prof. Dr. Mert Çağlar
Program Başkanı

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Kalite Komisyonu
Prof. Dr. Mert Çağlar Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Onur Baysal Üye
Dr. Öğr. Üyesi Uğur Gönüllü Üye

 

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mert ÇAĞLAR 
E-Posta  m.caglar@iku.edu.tr
Tel (0212) 212 498 4358

Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Bakırköy Yerleşkesi Ataköy Binası, 34156 Bakırköy / İstanbul 


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 12/04/2023 - 13:52