Kentsel Tasarım Yüksek Lisans (Tezli)

Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programının amacı, kentsel yapılı çevre üzerine uzmanlaşmak isteyen adayları söz konusu uygulama alanında, kentsel tasarım projeleri aracılığıyla kentsel mekâna müdahale edecek güncel ve yeterli bilgiyle donatmak, tasarım yöntem ve teknikleriyle uygulama yetisini geliştirmektir. Bu doğrultuda programın ana hedefleri arasında; kentsel tasarıma ilişkin kuramsal ve metodolojik bilgi düzeyinin arttırılması, kentsel alanların mekânsal kalitesinin geliştirilmesine yönelik uygulama yetisinin geliştirilmesi, yurtdışındaki uygulama ve gelişmelerin ortak çalışmalarla takip edilmesi, problemin tanımına ve çözümüne ilişkin bilgi ve beceri altyapısının sağlanması yer almaktadır. Güncel gelişmelerin takip edildiği programda; aslen karmaşık bir ilişkiler ağına sahip olan kentsel yapı, ağırlıkla kamusal alanlar özelinde çözümlenerek, kente ilişkin temel veriler ve örnekler ışığında sorgulanmakta ve yeniden biçimlendirilmektedir.  

Süre 
Tezli Program: 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

 • Kentsel Tasarım YL Programı dili Türkçe’dir.
 • Program, tezli yüksek lisans programıdır.
 • Kentsel Tasarım Programı, toplam 120 AKTS'dir.
 • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir. 
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
 • ALES sınavına girip, SAYISAL puan grubundan minimum 55 puan almış olmak gerekmektedir.


Program Açılma Dönemleri:
Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

Mimarlık ürününü içinde bulunduğu bağlamdan, yani kentten bağımsız düşünmek imkansızdır. Barındırdıkları yüksek nüfus itibariyle kentler ve kentlerin sunduğu yaşam koşulları, günümüz koşullarında kentsel tasarım bilgisini hayati bir konu olarak ön plana çıkarmaktadır. Mimarlık ve kentsel planlama arasındaki ölçekte uygulama alanı bulan kentsel tasarım, kentlerin fiziksel form ve mekânsal kalitesinin geliştirilmesine yönelik bir disiplindir. Planlamanın bittiği, mimarlığın henüz başlamadığı ara ölçekte çalışmaktadır. İKÜ Mimarlık Anabilim dalı Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı, bu disiplinler arasındaki boşluğu doldurmak üzere ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin edinildiği bir program olarak sunulmaktadır.

Prof.Dr. Esra Bostancıoğlu
Anabilim Dalı Başkanı

 

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
Prof. Dr. Esra Bostancıoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Gamze Alptekin
***
İKÜ Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığı
E-Posta  e.tore@iku.edu.tr
Tel 0212 498 4638
Adres İstanbul Kültür Üniversitesi Bakırköy Yerleşkesi Ataköy Binası 34156 Bakırköy - İstanbul

Son Güncelleme Tarihi: Pt, 12/04/2023 - 13:14