İşletme Yüksek Lisansı Programı (Tezli/Tezsiz)

İKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisansı Programları, yüksek öğrenimlerini işletme veya işletme dışı alanlarda yapmış, tercihen çalışan ve tecrübesi olan adayları, işletmecilik ve yöneticilik alanındaki son gelişmelerle donatmak, bilgilerini yenilemek, işletmecilik konusunda daha derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek, işletme yönetiminde fonksiyonlar arası ilişkileri ve her işletmeyi bir bütün olarak görebilme ve sistematik olarak analiz ederek karar verme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Tezli Program:  4 Yarıyıldır

Tezsiz Program: 3 Yarıyıldır
 

 • İşletme YüksekLisans Program dili Türkçe’dir.
 • Program, tezli ve tezsiz yükseklisans seçeneklerini içermektedir.
 • İşletme Tezli YüksekLisans Programı, toplam 120 AKTS'dir.
 • İşletme Tezsiz YüksekLisans Programı, toplam 122 AKTS’dir.
 • Öğrenciler İşletme Tezli YüksekLisans Programı’ndan mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
 • Öğrenciler İşletme Tezsiz YüksekLisans Programı’ndan mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Projesi” hazırlamak zorundadır.


Program Açılma Dönemleri: Program kayıtları Güz ve Bahar yarıyılında yapılmaktadır.

İşletme Yükseklisans Programları’nın misyonu; küresel ve yerel düzeyde gerek özel gerekse kamu sektörüne yönelik işletmelerin ihtiyaç duyduğu, bilgi düzeyi yüksek, kültürel ve sosyal yönden donanımlı, özgür düşünebilen, teori ile pratiği birleştirebilen nitelikli bireyler yetiştirmek; evrensel değerler ışığında eleştirel bilgiyi üretmek; çağdaş eğitim ve öğretim teknikleri yoluyla öğrencilerin yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak ortamı sağlamaktır.
İşletme Yüksek Lisans Programlarımız, lisans öğrenimleri üzerine işletme misyonu kazanmak isteyen öğrencilere açıktır. Eğitimlerini bir üst düzeye taşıyarak kariyerinde ilerlemek isteyen ya da yüksek lisans sonrası doktora programına devam etmek isteyen öğrenciler için idealdir.
 

Doç. Dr. Murat Taha BİLİŞİK 
Vekil Bölüm Başkanı

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi, (ALES belgesi Tezsiz Programlarda aranmaz)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Tezli Program  
Tezsiz Program  

 

Arş. Gör. Pınar Sarp
***
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Murat Taha BİLİŞİK 
  (0212) 498 4425
  m.bilisik@iku.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: Cu, 11/25/2022 - 10:43