Kamu Hukuku Doktora

Öğrencilere, günümüzün Kamu Hukuku sorunları hakkında geniş bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan program, Kamu Hukuku ağırlıklı olup; bu alanda uzmanlaşmak ve araştırma yapmak isteyenler için derinlemesine ve kapsamlı bir içerik ile yürütülmektedir. Dersler, alanında uzman akademisyenlerin eşliğinde yapılmaktadır. Kamu Hukuku Programının temel hedefi, mezunlarına güncel Kamu Hukuku sorunlarını değerlendirme yeteneğini kazandırmak ve “Uzman Kamu Hukukçusu” yetiştirmektir.

Süre

Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 (dört) Akademik Yıl (8 Yarıyıl)
Lisans derecesi ile kabul edilenler için 5 (beş) Akademik Yıl ( 10 Yarıyıl)

 • Programda eğitim-öğretim dili, Türkçe’dir.
 • Yüksek lisans mezunu olarak doktora programına katılanların, doktora programında ders yükü, ilk iki yarıyıl için, her yarıyılda en fazla 4 seçmeli ders olmak üzere, toplam 7 seçmeli derstir.
 • Yüksek lisans yapmaksızın doğrudan doktora programına katılanların, doktora programında ders yükü, ilk dört yarıyıl için, her yarıyılda en fazla 4 seçmeli ders olmak üzere, toplam 14 derstir. Yüksek lisans yapmaksızın doğrudan doktora programına katılan öğrenciler, ilk dört yarıyıldan birinde, kredisiz olan zorunlu seminer (Bilimsel Araştırma Yöntemleri) dersini alırlar.
 • Program, hafta içi gündüzleri ve/veya akşamları yürütülür.
 • Yüksek lisans mezunu olarak doktora programına katılanların, doktora programından mezun olabilmek için en az 21 krediyi (7 seçmeli dersi), yeterlilik sınavını, tez önerisini ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
 • Yüksek lisans yapmaksızın doğrudan doktora programına katılanların, doğrudan doktora programından mezun olabilmek için en az 42 krediyi (14 seçmeli dersi), kredisiz olan zorunlu seminer dersini, yeterlilik sınavını, tez önerisini ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
 • Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 
 • Herhangi Bir Sosyal Bilimler Enstitüsünde Hukuk Alanında Tezli Yüksek  Lisans   Yapmış Olmak (Yüksek Lisans Derecesi ile başvuranlar için)
 • ALES'e geçtiğimiz beş yıl içinde girip, EA puan grubundan en az 55 puan almış olmak,
 • Lisans mezunlarının doktora programına kayıt yaptırabilmeleri için ALES sınavına geçtiğimiz iki yıl içinde girip, EA puan grubundan en az 80 puan ve Yabancı Dil 5,5 (UDS veya muadili bir puan) almış olmak,

Program Açılma Dönemleri

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları:

Doktora Programından mezun olabilmek için; doktora tezi tesliminden önce, tez kapsamında; Ulusal veya Uluslararası Hakemli bir dergide en az bir makalenin yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olması yada Ulusal veya Uluslararası bir kongrenin bildiri kitabında tam metin olarak yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir yayının olması gerekmektedir. Detaylı bilgi için...
(2018-2019 Eğitim Öğretim Güz yarıyılından itibaren)

Prof. Dr. Durmuş TezcanLisansüstü Eğitimi, Lisans eğitimini tamamlayan hukukçuları Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine yönlendirmeyi hedeflemektedir. Böylece öğrencilerin bilimsel araştırma yeteneklerini artırıp onlara belirli bir konuda bilimsel çalışma alışkanlığı kazandırmak ya da akademik kariyerde yol almak üzere bilime yenilik getirmek, yeni bilimsel yöntem geliştirmek ya da bilinen bir yöntemi yeni alana uygulamak gibi hedefleri esas alan çalışmayı gerçekleştirmek üzere bir eğitim verilmektedir. Ayrıca 2014-2015 akademik yılından itibaren Anabilim Dalımız bünyesinde, diğer lisans mezunlarını da kapsamına alan Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans programı açılmıştır.  Bu sayede öğrencilerimize belirli alanlarda mesleki yönden uzmanlaşma imkanı sunulmakta ve mesleki yaşamlarında daha yararlı çalışmalar gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır. Lisansüstü eğitimin başarısı kamu hukuku lisans eğitiminde de bizim gururumuz olacak ve topluma yararlı olduğu oranda amaçlanan hedefi gerçekleştirecektir.

Akademik ve lisans üstü çalışma yapmak isteyen tüm hukukçulara, yüksek lisans ve doktora programlarımıza katılmanın büyük katkı sağlayacağı inancındayım.

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı 

 

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Arş. Gör. Mehmet Can Tok
Arş. Gör. Evin Naz Ercan
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Durmuş Tezcan
  (0212) 498 45 21
  d.tezcan@iku.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: Pt, 11/30/2020 - 15:01