Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı

İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı, Bilgisayar Mühendisliği uzmanlık alanlarında bilimsel araştırmalar yapabilen, alanının teknolojik gelişmelerini bilimsel bakış açısıyla değerlendirebilen, bilim ve teknolojinin insanlık yararına gelişmesine katkı sunan, şüpheci, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde toplumun ihtiyaçlarını gözeten ve akademik etik bilinci oluşmuş araştırmacı mühendis ve akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, eğitimin uluslararası standartlarda ve güncel tutulması ve de öğrencilere yoğun bir araştırma tecrübesinin kazandırılması ilke edinilmiştir. Seçmeli alan dersleri dolayısıyla Teorik Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Ağları, Bilgisayar Sistemleri ve Mimarisi, Yapay Zeka, Yazılım Mühendisliği, Veri Madenciliği, Sinyal İşleme, Robotik uzmanlık alanlarını bünyesinde barındırmaktadır. Programa kabul edilen öğrencilerden, eğitim süresi boyunca, kapsamlı ARGE projelerinde görev almaları ve ulusal/uluslararası literatüre özgün katkılarda bulunmaları beklenmektedir. Öğrencilerin program sonunda, bağımsız olarak nitelikli araştırmalar yapabilecek düzeye gelmeleri amaçlanmaktadır.

Süre 
Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.)

Program Açılma Dönemleri

Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 (dört) Akademik Yıl (8 Yarıyıl)
Lisans derecesi ile kabul edilenler için 5 (beş) Akademik Yıl ( 10 Yarıyıl)

Program dili

Programın öğretim dili Türkçe’dir.

Mezuniyet Koşulları:

Programın toplam yükü 240 AKTS’dir. Doktora Yeterlilik Sınavı ve Tez çalışması dışında kalan derslerin tamamı 90 AKTS’ye karşılık düşmektedir. Öğrenciler öncelikle azami 2 yıl içerisinde aşağıdaki şartları sağlayacak şekilde toplam 90 AKTS değerinde dersten başarılı olmalıdır.

Ders yükümlülüğünü başarıyla tamamlayan öğrenciler Anabilim Dalı Başkanlığı’nın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile kurulan jüri tarafından Yeterlik Sınavı’na alınır. Yeterlik sınavı başarıldıktan sonra atanmış danışman öğretim üyesi gözetiminde, azami 6 yılda İngilizce olarak yazılacak bir tez çalışması tamamlanır. Tez çalışması süreci, Anabilim Dalı Başkanlığı’nın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile kurulmuş en az 3 üyeli tez izleme komitesi tarafından izlenir ve her yarıyıl sonunda Anabilim Dalı Başkanlığı’na rapor edilir. 
Doktora Programından mezun olabilmek için; doktora tezi tesliminden önce, tez kapsamında; Ulusal veya Uluslararası Hakemli bir dergide en az bir makalenin yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olması ya da Ulusal veya Uluslararası bir kongrenin bildiri kitabında tam metin olarak yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir yayının olması gerekmektedir.  
Danışman öğretim üyesinin mezuniyet şartlarının sağlandığına dair olumlu görüşü üzerine Anabilim Dalı Başkanlığı’nın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile kurulan jüri tarafından başarılı bulunan tez çalışmasının sahibi Bilgisayar Mühendisliği alanında doktor unvanı almaya hak kazanır.
 

Bilgisayar Mühendisliği doktora programında yapılan tez çalışmaları Yazılım Yoğun Sistemlerin Geliştirilmesi alanına odaklanmıştır. Bunun yanı sıra aşağıdaki alanlarda da çalışma yapılmaktadır.

  • Yazılım Mühendisliği
  • Büyük Veri Analizi
  • Yapay Öğrenme
  • Bilgisayar Ağları
  • İşletim Sistemleri
  • Bulut Bilişim
  • Doğal Dil İşleme
     
Hemen Başvur

Başvuru Koşulları

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı’na başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans diplomasıyla başvuranların ALES puanlarının 55 ve üstü sayısal puan, lisans diploması ile başvuranların ise ALES puanlarının 80 ve üstü sayısal puan olması gerekmektedir. Lisans derecesi ile doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eş değer bir puan olması gerekmektedir. Yüksek lisans derecesi ile başvuranların ise yüksek lisans not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.5 veya eş değer bir puan olması gerekmektedir. Başvuranlardan, İngilizce yeterliği için YÖKDİL veya YDS’den birinden en az 55 puan alındığını gösteren bir puan belgesi istenilecektir. Başvuranların, daha önce disiplin suçu nedeni ile herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir.
Bunlara ek olarak, yabancı uyruklu adayların ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adayların lisans üstü programlara kabul koşullarında ALES şartı aranmayacak ve T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Senato kararları uygulanacaktır.

Aşağıdaki programlardan birinde lisansını tamamlamış öğrenciler Bilgisayar Mühendisliği’nde Doktoraya Başvurabilir: 
Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği     

Değerlendirme Kriterleri:

ALES: % 50
YDS: % 15
Mülakat: % 20
Lisans/Yüksek Lisans Not Ortalaması: % 15
 

Dr. Öğr. Üyesi Wisam ELMASRY (Başkan)
***
*
Öğrenci Temsilcisi

 

Bölüm Sekreteri Sibel Çelebioğlu
E-Posta s.celebioglu@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 42 03
Faks  (0212) 465 8308

 Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi Bakırköy Yerleşkesi Ataköy Binası E5 Karayolu Londra asfaltı üzeri, Bakırköy, 34156 / Istanbul


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 04/24/2024 - 11:06