LİSANSÜSTÜ TEZ PROJE DESTEKLERİ

LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ KAPSAMI 
Lisansüstü tezlerini kapsayan ve bilimsel araştırma proje (BAP) desteği alarak tez danışmanının yürütücülüğünde öğrencisi ile yürütülen tez projeleridir. 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ, ARAŞTIRMACISI KİMLER OLABİLİR?
Tez projelerinde proje yürütücüsünün öğrencinin tez danışmanı olan öğretim üyesi olması gerekmektedir. Yürütücünün İstanbul Kültür Üniversitesi’nin kadrolu öğretim elemanı ve doktora/sanatta yeterlilik derecesine sahip olmalıdır. 
Lisansüstü öğrencisi projede araştırmacı olarak yer almaktadır. 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE (BAP) DESTEK İÇERİKLERİ
Lisansüstü tez projeleri kapsamında makine-teçhizat, sarf malzemesi, hizmet alımı, yurtiçi ve yurtdışı saha çalışması seyahat ve burs destekleri verilmektedir. 
Lisansüstü tez araştırmacısı (tez sahibi lisansüstü öğrencisi) proje başvuru dokümanında yer alan üst sınırları aşmamak koşulu ile burs desteği alabilmektedir. 

NE ZAMAN ve NASIL BAŞVURULABİLİR?
Proje çağrıları akademik yıl boyunca açıktır. Proje başvurusu, tez konusunun enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanmasından sonra, öğrencinin tez aşamasında olması durumunda gerçekleştirilir. Başvuru aşamasında enstitüden alınan, ilgili öğretim üyesinin tez danışmanı olarak görev yaptığını, tez konusunu ve tez aşamasında olduğunu belirten belgelerin de sunulması zorunludur. 

PROJE SÜRESİ NE KADARDIR?
Lisansüstü Tez Projeleri için verilen süre 12 aydır. Teknoloji ve Proje Destek Birimi Komisyon kararı ile 6 ay ek süre verilebilmektedir.

PROJE BAŞVURU SÜRECİ
Başvurular, Teknoloji ve Proje Destek Birimi (TPDB)’ne yapılır. Proje yürütücüsü web sayfasında şablonu yer alan proje başvuru dokümanını doldurarak İKU BAP İlkelerinin* 10 madde 2. bendinde yer alan proje eklerinin de yer aldığı başvuru dosyasını bağlı olduğu Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder. Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığı EBYS üzerinden ilgili başvuru dosyasını Dekanlığa/Enstitü’ye ileterek süreci başlatır. Dekanlığın/Enstitünün EBYS üzerinden başvuru dosyasını TPDB’ye iletmesi ile başvuru süreci tamamlanmış olur. 

*T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesi İlkeleri 

PROJE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Usulüne uygun olarak hazırlanarak, TPDB'ye resmi başvurusu yapılan projeler, başvuru tarihini takiben komisyon tarafından 6 hafta içerisinde incelenerek karara bağlanır. Projelerin değerlendirmesinin yapılması amacıyla Komisyon projeyi üniversite içi veya dışından hakem(ler)e gönderip görüş alır. Komisyonda alınan kararlar, Rektörün onayından sonra yürürlüğe girer.

Detaylı bilgi için; T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesi İlkeleri 
 


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 12/13/2021 - 23:13