Eğitim Yönetimi ve Planlaması Yüksek Lisans Programı (Tezli / Tezsiz)

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde eğitim ve okul yöneticiliği uzun yıllardır profesyonel bir meslek olarak kabul edilmektedir. Profesyonel bir meslek, iş içinde deneyim kadar işle ilgili belirli akademik ve bilimsel bilgi ve becerilerin de edinilmesini gerekli kılar. Ülkemizde eğitim ve okul yöneticiliği konularında ihtiyaç duyulan donanımlı eğitim ve okul yöneticilerinin yetiştirilmesinin yanı sıra, eğitim ve okul yönetimi alanında akademik kariyer yapmak isteyen bireylerin bu kariyer için gerekli ön bilgi ve becerilerle donatılması bu programın amaçları arasındadır. Eğitim Yönetimi ve Planlaması yüksek lisans programının temel amacı, eğitim kurumlarında yönetici olarak çalışanlar ile bu alanda kariyer yapmak isteyen yetişkinlerin liderlik ve yönetim bilgi, beceri ve kapasitelerini geliştirmek, bu yolla İstanbul’da ve Türkiye’de eğitim yönetimi alanının güçlü bir akademik ve uygulamalı disiplin olarak gelişmesine katkıda bulunmaktır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, adaylara tezli ve tezsiz olmak üzere 2 Yüksek Lisans seçeneği sunmaktadır. Bu programlara başvuru ve kabul şartları BAŞVURU VE KAYIT başlığı altında sunulmuştur.


Tezli Yüksek Lisans Programının Hedefleri
Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli Yüksek Lisans Programı’ nın amacı eğitim yönetimi alanının gelişimine katkıda bulunacak araştırmalar yürütmek ve bu alanın gelişimine katkıda bulunacak akademisyenler yetiştirmektir. Eğitimcilerin profesyonel gelişimlerini destelemek ve eğitim yönetimi alanında mesleki yetkinlik kazandırmak programın diğer amaçları arasındadır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programının Hedefleri
Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ nın amacı 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış eğitim liderleri yetiştirmektir. Program eğitimcilere yöneticilik alanında karşılaştığı problemleri çözebilme becerisi kazandırarak yöneticilik yeterliliklerini geliştirmeyi ve alanda araştırma yapacak bilgi ve tecrübeyi kazandırmayı amaçlamaktadır.
 

Eğitim dili

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının eğitim dili Türkçedir. 

Program Süresi

Tezsiz program:  3 yarıyıl

Tezli program: 4 yarıyıl

Dersler

Program dersleri, hafta içi 18:00-21:00  saatleri arasında yürütülmektedir.
 

Diğer Koşullar

 • Programda her dönem 30 kredi alma zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak Tezli Programda “Yüksek  Lisans Tezi” ve "Seminer",
 • Tezsiz Programda “Dönem Projesi” hazırlamak zorundadır.
 • ALES'e geçtiğimiz beş yıl içinde girip, herhangi bir puan grubundan minimum 55 puan almış olmak gereklidir.

Program Açılma Dönemleri

Yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır

TEZ VE DÖNEM PROJESİ ALANLARI

Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları’ nda aşağıdaki alanlarda tez ve proje çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

 • Etkili Liderlik Özellikleri
 • Sınıf Yönetimi
 • Mobbing
 • Yöneticilerde Etik Davranışlar
 • Eğitim Yöneticilerinin Profesyonel Gelişimi
 • Liderlik Stilleri
   

Türkiye’de, eğitim ve okul yöneticiliği 1980’lere kadar profesyonel bir meslek olarak görülmemiştir. Uzun yıllardır toplam öğrenci nüfusunun yüzde 3,5 oranını geçmeyen özel okullar dışarıda tutulduğunda ulusal eğitim sistemi idari ve mali anlamda büyük ölçüde Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetimi altındadır. (özel okulların da idari ve program denetimi açısından Milli Eğitime tabi olduğu unutulmamalıdır) Milli Eğitim sistemimizde eğitim ve okul yöneticiliği usta-çırak tarzında öğrenilen bir meslek olarak kalmıştır. Son yirmi yıldır bu durum değişmektedir. Artı Türkiye’de eğitim ve okul yöneticiliğini bilimsel bir çalışma alanı olarak kabul eden anlayış yerleşmiştir.

İKÜ Eğitim Yönetimi ve Planlaması Yüksek Lisans programı eğitim ve okul yönetimi konusunda çağdaş bilimsel bilgi ve yaklaşımları uygulamayla bütünleştirerek bu alanda donanımlı insanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programın iki hedef grubundan birincisi özel ve devlet okullarında öğretmenlik yapan ve ileride yöneticilik yapmayı planlayan, ya da hali hazırda yöneticilik yapan ve kendisini eğitim ve okul yönetimi alanında geliştirmek isteyen kişilerdir. Programın ikinci hedef grubunu ileride eğitim ve okul yönetimi alanında akademik kariyer yapmak isteyen bireyler oluşturmaktadır.

Tezli ve tezsiz seçeneklerin olacağı Eğitim Yönetimi ve Planlaması Yüksek Lisans programı ülkemizde diğer vakıf ve devlet üniversitelerindeki benzer programlardan çeşitli yönleriyle farklılaşmaktadır. İçinde uygulama ve klinik deneyim olan programda dersler farklı formatlarda işlenecektir. Tartışma ve öğrencinin aktif katılımına dayalı öğretim sürecinde vaka analizleri, simulasyonlar, film ve videolar, drama yaygınlıkla kullanılan öğretim yöntemleri olacaktır.

İstanbul Kültür Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Planlaması yüksek lisans programının temel amacı, eğitim kurumlarında yönetici olarak çalışanlar ile bu alanda kariyer yapmak isteyen yetişkinlerin liderlik ve yönetim bilgi, beceri ve kapasitelerini geliştirmek, bu yolla İstanbul’da ve Türkiye’de eğitim yönetimi alanının güçlü bir akademik ve uygulamalı disiplin olarak gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Programdaki dersler Eğitim Yönetimi ve Planlaması alanındaki çağdaş gelişmeleri yansıtacak ve aynı zamanda ülkemizdeki uygulamaları bu gelişmeler ışığında ele alacak nitelikte düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile katılımcılara Eğitim Yönetimi ve Planlaması alanında yer alan konuları derinlemesine inceleyebilme ve bu alandaki gelişmeleri eleştirel olarak analiz edebilme olanağını sağlamak amaçlanmaktadır. Zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin farklı ilgi ve beklentilerine cevap verebilecek seçmeli derslerin sunularak, katılımcılara çalıştıkları ve ilgi duydukları alanlara odaklanmalarını sağlayacak “paylaşıma ve öğrenmeye dayalı bir platform” yaratılması amaçlanmaktadır.

Eğitim Yönetimi ve Planlaması Yüksek Lisans Programında yer alan dersler, uygulama yöntemleri “Deneyim Paylaşım Modeli” temel alınarak oluşturulmuştur. Bu model çerçevesinde programa katılan öğrencilerin eğitim kurumlarında farklı deneyimlerini alan uzmanı öğretim üyeleri ile paylaşma ve sentezleme imkânı sağlayacaktır. Programda ders vermek üzere Eğitim Yönetimi alanında gerek kuramsal gerekse uygulama açısından deneyime sahip güçlü bir kadromuz bulunmaktadır.   

Doç. Dr. Demet Zafer Güneş
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Hemen Başvur

ÖZEL KABUL KOŞULLARI

 • 4 yıllık bir Lisans Programından mezun olmak.
 • Eğitim Fakültesi mezunu olmayan ve formasyon belgesi bulunmayan öğrencilerden Bilimsel Hazırlık Programından ders almaları istenebilir.

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi, (ALES belgesi Tezsiz Programlarda aranmaz)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Tezli Program  
Tezsiz Program  

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Birim Kalite Komisyonu Üyeleri
Doç. Dr. Demet Zafer GÜNEŞ Bölüm Başkanı
*** Üye
Dr. Öğr. Üyesi Didem ÖZDOĞAN Üye
Ergin KORKMAZ Öğrenci Temsilcisi

 

Bölüm Başkanı
Doç Dr. Demet Zafer Güneş
  (0212) 498 41 41
  d.gunes@iku.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: Çar, 01/17/2024 - 11:44