İndirim ve Burslar

 T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
2020-2021 AKADEMİK YILI
İNDİRİM VE BURS ORANLARI

İndirimler    

KRİTERLER  İNDİRİM 
Ebeveyni İstanbul Kültür Üniversitesi Mensubu %50
İstanbul Kültür Üniversitesi Mezunu (İstanbul Kültür Üniversitesi Mezunlar Derneği’nden yazı getirilmesi koşuluyla) %50
Ebeveyni veya kardeşi Kültür Okulları veya İstanbul Kültür Üniversitesi Mezunu (Kültür Koleji Mezunlar Derneğinden veya İstanbul Kültür Üniversitesi Mezunlar Derneğinden yazı getirilmesi koşuluyla) %15
Aynı anda birden fazla kardeş Kültür Eğitim Kurumları öğrencisi ise her bir öğrenci için %10
İstanbul Barosu üyeleri (Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Anabilim Dalları tarafından uygulanan lisansüstü programları için) %25
İstanbul ilinde görev yapan 657 sayılı devlet memuru kadrolarına tabi öğretmenler ve özel okullardaki kadrolu öğretmenler %50
Hâkimler, savcılar, hâkim ve savcı adayları ile Türkiye Adalet Akademisi personeli (Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Anabilim Dalları tarafından uygulanan lisansüstü programları için) %50

Yüksek Lisans İçin Burslar    

1. %100 Tam Burs için kriterler. (Aşağıdaki kriterlerin hepsi bir arada)
a)    
ALES Puanı 85 ve üstü
b)    Lisans diploma notu 3,50 ve üstü

2. %75 İndirim için kriterler. (Aşağıdaki kriterlerin hepsi bir arada)
a)    
ALES Puanı 80 ve üstü
b)    Lisans diploma notu 3,25 ve üstü

3. %50 İndirim için kriterler. (Aşağıdaki kriterlerin hepsi bir arada)
a)    
ALES Puanı 75 ve üstü
b)    Lisans diploma notu 3,00 ve üstü

DOKTORA İÇİN BURSLAR

1. %100 Tam Burs için kriterler. (Aşağıdaki kriterlerin hepsi bir arada)
a)    
ALES Puanı 85 ve üstü
b)    Lisans diploma notu 3,00 ve üstü
c)    Yüksek Lisans diploma notu 3,50 ve üstü

2. %75 İndirim için kriterler. (Aşağıdaki kriterlerin hepsi bir arada)
a)    
ALES Puanı 80 ve üstü
b)    Lisans diploma notu 3,00 ve üstü
c)    Yüksek Lisans diploma notu 3,25 ve üstü

3. %50 İndirim için kriterler. (Aşağıdaki kriterlerin hepsi bir arada)
a)    
ALES Puanı 75 ve üstü
b)    Lisans diploma notu 3,00 ve üstü
c)    Yüksek Lisans diploma notu 3,00 ve üstü
 

AÇIKLAMALAR

1) Ücretin tümünün peşin veya kredi kartı ile tek çekim ödenmesi halinde %5 peşin ödeme indirimi uygulanır.
2) %100 Tam Burs koşulunu yerine getiremeyen İKÜ çalışanlarına en çok %75 burs verilir. 
3) İndirim toplamı %50’ye kadar geçerlidir.